de Roosenbooms van Gennep :: De brief uit Warschau

De oorspronkelijke brief uit Warschau treffen we in het overlijdensregister niet aan. Burgemeester Friderich heeft wel een afschrift gemaakt en dat met waarmerking toegevoegd aan het register van de overlijdens van de burgerlijke stand. Mogelijk moest de originele brief opgenomen worden in het archief onder de inkomende en uitgaande stukken.


TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA 

 

 

De tekst in het Frans

Commune de Varsovie

Hôpital de Karasse

Du régistre des décès du dit Hôpital a été extrait cequi suit:

Le Sieur Roosenboom, François, fusilier, 51e de ligne, 2e Bon, 5 Compagnie, natif de Hennep, Canton de ---- departement de la Roer, est entré au dit Hôpital le vingt six du mois d'Octobre de l'an dix huit cent sept et y est décédé le premier du mois de Novembre l'an dix huit cent sept par suite de fièvre.

Je soussigné Directeur du dit Hôpital certifie le présent extrait véritable et conforme au régistre des décès du dit Hôpital.
Fait á Varsovie le premier du mois de Novembre l'an 1807. Signé Aubé.

Nous, Commissaire des guerrres chargé de la police de l'Hôpital de Karasse certifions que la signature cidessus est celle du Sieur Aubé, Directeur et que foi y doit ajoutée.
Fait á Varsovie, le 30 du mois de Novembre l'an 1807 Signé Leiratte.

pour copie conforme
Le maire
FriderichsDe tekst in het Nederlands

Gemeente Warschau

Ziekenhuis van Karasse

Uit het register van de overlijdens van genoemd ziekenhuis is het volgende uittreksel gemaakt:

De heer Roosenboom, Franciscus, geweerschutter, 51e (regiment) de Ligne, 2e bataljon, 5e compagnie, geboren te Hennep, Kanton ------, departement van de Roer, is opgenomen in dit ziekenhuis op de 20ste oktober 1807 en is er gestorven op de eerste november 1807 als gevolg van koorts.

Ik ondergetekende, directeur van genoemd ziekenhuis bevestig dat dit uittreksel waarheidsgetrouw is en overeenkomstig het overlijdensregister van genoemd ziekenhuis.
Gedaan in Warschau, 1 november 1807. Getekend: Aubé

Wij, Commissaris van Oorlog. belast met de politie van het ziekenhuis van Karasse bevestigen dat de bovenstaande ondertekening die is van de heer Aubé, directeur en dat daar geloof aan gehecht moet worden.
Gedaan in Warschau, 30 november 1807. Getekend Leiratte.

Voor gelijkluidend afschrift
De burgemeester,
Friderichs

 

 

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

 
 
Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux